x

Skládáme se na křídla /24

KŘÍDLENÍ nadační fond

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Skládáme se na křídla a podporujeme v poradním kruhu

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt KŘÍDLENÍ má variabilní symbol 2000. 

Více informací

Pošesté proběhne TyrkysOVA!!! sbírka, podesáté otevíráme sezonu KŘÍDLENÍ nadačního fondu a projekt Advent plný KŘÍDLENÍ letos dosáhne plnoletosti! KŘÍDLENÍ je dobrovolná platforma lidí, která od roku 2014 vytváří prostor pro DOBRO = 9 sezón / 55 podpořených projektů / 2 175 500 Kč. KŘÍDLENÍ jsou především osobní vazby, prožitky, zkušenosti a nově objevené cesty. Jejich hodnotu vyčíslit nelze… 

Projekt financuje režijní náklady celoročních poradních kruhů. Ty podporují síť, kompetencí klíčových osob uvnitř neziskovek a jsou platformou pro dobročinné aktivity na mnoha místech. V průběhu roční “křídlící sezóny” připravujeme setkání, školení, eventy, kampaně a společnými aktivitami vytváříme fundraisingovou podporu pro projekty spolupracujících neziskových organizací. 

Trvalá udržitelnost nás vede k novým formám spolupráce laděné do tyrkysova, kreativnímu tvoření a vědomí, že fungujeme jako celek. Bez partnerství a podpory se nikdo neobejdeme!

Lítejte v tom s námi: 

500 Kč hodinová fundraisingová konzultace online nebo telefonicky

1000 Kč hodinová sazba grafické a IT podpory 

1500 Kč celostní poradenství v délce 2 hodiny

2000 Kč organizace workshopu pro neziskové organizace v délce 2 hodin

5000 Kč workshop vedený externím odborníkem 5 hodin

Částka 50 000 Kč pokryje režijní náklady na realizaci poradních kruhů pro 5 místních neziskovek zapojených a spolupracujících právě teď! Děkujeme, ŽE V TOM LÍTÁTE S NÁMI!

S radostí přikládáme ohlédnutí za APK 2022, sestřih z dubnové akce ZEMĚ PLNÁ KŘÍDLENÍ  a povídání o souvislostech ve zpravodaji NAŠE MĚSTO.

KŘÍDLENÍ nadační fond