x

Skládáme se na křídla

KŘÍDLENÍ nadační fond

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Skládáme se na křídla pro místní neziskovky

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt KŘÍDLENÍ má variabilní symbol 2000. 

Více informací

KŘÍDLENÍ nadační fond svou činností již od roku 2014 podporuje místní neziskové organizace. Věnuje pozornost jedinečným projektům, které nezapadají do běžných grantových schémat. Projekty jsou financovány z vlastních fundraisingových aktivit jako je TyrkysOVA sbírka s DPO a především festival dobročinnosti - Advent plný KŘÍDLENÍ (od roku 2006).

KŘÍDLENÍ se v průběhu let osobně dotklo a dotýká mnoha stovek lidí a desítek organizací. Dobrovolníků, dárců, osobností, partnerských firem, společensky všímavých organizací i osvícených patronů. Zakladatelka nadačního fondu Lucie Houthoofdtová okolo sebe sdružuje tým lidí, kteří sdílejí potřebu věnovat svou energii a čas aktivitám, které dávají SMYSL, přinášejí DOBRO a nabízí PŘESAH pro  okolí.

Každoročně tento nadační fond otevírá výzvu pro inovativní projekty neziskovek, se kterými spolupracuje v průběhu celé sezóny. Tato spolupráce se odehrává na bázi pravidelných setkání a účasti na veřejných akcích, které pomáhají neziskovkám inovovat vlastní fundraisingové nástroje a rozvinout nové vzájemně smysluplné příběhy. 

Děkujeme Vám za Vaši  podporu!

Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond