x

Skládáme se na křídla/23

KŘÍDLENÍ nadační fond

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Skládáme se na křídla a podporujeme v poradním kruhu

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt KŘÍDLENÍ má variabilní symbol 2000. 

Více informací

Křídlící sezónu 2022/2023 jsme odstartovali vysoko!  Rozprostřená KŘÍDLA nad Lysou a koncert naší letošní ambasadorky KACZI otevřel po deváté prostor na podporu místních neziskovek! Novinkou je tento náš vlastní projekt. Jeho smyslem je financování režijních nákladů celoročních poradních kruhů vedoucích k rozvoji podpůrné sítě a kompetencí klíčových osob uvnitř místních neziskovek s KŘÍDLENÍ nadačním  fondem. 

Máme za sebou 8 sezón / 49 podpořených projektů / 1 935 500 Kč  získaných vlastními aktivitami. Před námi je ve spolupráci s DPO a.s., Statutárním městem Ostrava !!!, občanským sdružením S.T.O.P a dalšími 5. ročník projektu TyrkysOVA!!! sbírka

Přejeme si po posledních dvou online ročnících setkat se opět naživo na XVII. ročníku akce Advent plný KŘÍDLENÍ 2022, největším festivalu dobročinnosti v ČR a  benefičním koncertu Kaczi, jejich hostů a sboru tvořeného klienty z místních neziskovek.

 Role a nezastupitelnost neziskovek ve společnosti v tomto čase narůstá. Všechny nás vede k novým formám spolupráce, kreativnímu tvoření a vědomí, že fungujeme jako celek. Bez vašeho partnerství a podpory se neobejdeme!

Lítejte v tom s námi: 

500 Kč hodinová fundraisingová konzultace online nebo telefonicky

1000 Kč hodinová sazba grafické a IT podpory 

1500 Kč celostní poradenství v přípravě PR materiálů a kampaní 2 hodiny

2000 Kč organizace workshopu pro neziskové organizace v délce 2 hodin

5000 Kč workshop vedený externím odborníkem 5 hodin

Částka 50 000 Kč pokryje režijní náklady na realizaci poradních kruhů pro 5 místních neziskovek zapojených a spolupracujících právě teď! Děkujeme.

Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond