x

KŘÍDLENÍ nadační fond

... podporuje místní neziskové organizace. Věnuje pozornost jedinečným projektům, které nezapadají do běžných grantových schémat. Na základě celoroční intenzivní spolupráce v kruhu zapojených organizací probíhá výměna zkušeností, poradenství a hledání nových příležitostí. Projekty jsou financovány z vlastních fundraisingových aktivit, jako je například Advent plný KŘÍDLENÍ a TyrkysOVA sbírka s DPO. Pro každou sezónu vybíráme nové projekty.


KŘÍDLENÍ nadační fond