x

FINANCOVÁNÍ

KŘÍDLENÍ nadační fond je transparentní účet, přes který se přerozdělují peníze na základě rozhodnutí a svobodné vůle dárce přímo na konkrétní projekty neziskových organizací. Pokud dárce mezi projekty organizací nechce vybírat, lze poskytnout dar přímo nadačnímu fondu. Správní rada plní v tomto případě servisní funkci a rozhoduje také o prostředcích získaným veřejnou sbírkou, kdy procesuje vše potřebné.

Z darů se nehradí provozní náklady nadačního fondu. Ty jsou hrazeny z financí týmu filantropů a díky podpoře partnerů. Jedná se pouze o nejnutnější poplatky za provoz portálu a finanční služby.


KŘÍDLENÍ nadační fond