x
 • Skládáme se na křídla pro místní neziskovky. Jejich existence je pro náš systém nadějí i řešením neuchopitelného. Příběhy v nich rozbuší srdce, nutí přemýšlet a vnímat souvislosti. Doufáme, že také křídlit!

 • Mobilní hospic Ondrášek nominoval příběh rodiny, která pečuje o nevyléčitelně nemocné dítě doma.

 • Již vybráno
  2. kolo

  Děti s onemocněním Diabetes mellitus jsou často vyloučeny z dětských táborů a školních výletů kvůli stravovacím, pohybovým a jiným podmínkám. A právě pro ně v roce 2019 připravuje Centrum pro dítě s diabetem II. ročník desetidenního letního tábora.

 • V. ročník příměstského tábora pro děti s autismem pořádaného v roce 2019 podporuje nejen prázdninové dobrodružství dětí za doprovodu asistentů, ale umožňuje odpočinek rodičům. Bez asistence a systému "one to one" to nejde, s Vaší podporou to zvládneme.

 • Poskytujeme službu rané péče rodinám, kterým se narodilo dítě  se zrakovým nebo kombinovaným postižením do věku 7mi let v celém Moravskoslezském kraji. Rodinám, které se ocitly v neobyčejně náročné životní situaci, chceme poskytovat profesionální a kvalitní podporu a pomoc. Proto potřebujeme supervize.

 • Když chce dítě na tábor, tak si jen vybere kam a jede. Ale když doma máte dítě s autismem, není to jenom tak. Potřebuje parťáka, průvodce, protože úskalí mohou být všude. Jak mám mít pod kontrolou své věci, když nemám svůj řád a svou skříň? Mám spát na zemi? Mám jít do společné umývárny a v noci potmě na záchod?

 • Posláním Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu je nabízet konkrétní podporu a pomoc těhotným ženám, matkám s dětmi v tísni a rodinám s malými dětmi. Proto, aby mohla poradna podpořit ženy na jejich cestě mateřstvím, potřebuje notebook nebo finanční dar na jeho zakoupení k přednáškové činnosti.

 • Mental Café je pojízdná kavárna zaměstnávající osoby s postižením na pozicích baristů. Cílem kavárny je setkávání veřejnosti s osobami s postižením na běžných místech, v běžných situacích a bourání předsudků s tím spojených. Pro zjednodušení logistiky potřebujeme vůz, který by umožnil transport mentálně postižených baristů, jejich supervizorů, ale také...