Aukce

PRAVIDLA AUKCE A DRAŽBY

Jde o novinku a zábavnou formu, kterou můžete podpořit neziskové organizace a to v rámci projektu Advent plný andělů, ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Dražíme předměty, které reprezentují neziskové organizace a mají pro ně výjimečnou hodnotu. Předměty vznikly ve spolupráci s klienty, spřízněnými osobami a kreativ...

PRAVIDLA AUKCE A DRAŽBY

Jde o novinku a zábavnou formu, kterou můžete podpořit neziskové organizace a to v rámci projektu Advent plný andělů, ve spolupráci s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Dražíme předměty, které reprezentují neziskové organizace a mají pro ně výjimečnou hodnotu. Předměty vznikly ve spolupráci s klienty, spřízněnými osobami a kreativci. U každého z nich najdete příběh, jak vznikl a čím je jeho hodnota pro autory dána. Výtěžek z aukce je určen přímo organizaci. Na částku, za kterou předměty budou vydraženy, je možné vystavit darovací smlouvu.

Jak dražit a postupovat?

Předměty je možné od 3.11. až do 3.12.2015 19:30 hodin dražit na portále KŘÍDLENÍ nadačního fondu: http://www.kridleni.cz/5-aukce.

Předměty bude možno také dražit on-line během akce Advent plný andělů a to od 15:00 do 19:30 hod v aukčním centru, které naleznete ve 3NP v hale GONG. Zde budou k dispozici počítače a vyškolení dobrovolníci, kteří Vám pomohou jak s registrací, tak s dražbou samotnou.

Předměty si můžete v aukčním centru prohlédnout a pokud je vydržíte, můžete je po ukončení hlavního programu získat (předpokládaný čas 19:45 po vystoupení Petry Gobelové). Předměty, které dosáhnou cílové částky, kterou organizace žádají, mohou být vydraženy již před akcí Advent plný andělů.

Během hlavního programu proběhne dražba předmětů pro KŘÍDLENÍ nadační fond.

Bavte se a zapojte se do aukce i dražby! Získejte dárky, které nikdo jiný nemá, které mají skutečnou přidanou hodnotu i svůj příběh!

Průběh aukce na portálu KŘÍDLENÍ nadačního fondu:

 1. Před zahájením dražby a prvním příhozem na Vámi vybraný předmět je nutné se nejprve přihlásit.
 2. Přihlásíte se v pravém horním rohu, vyplníte veškeré údaje včetně e-mailu, na který Vám následně přijdou přihlašovací údaje.
 3. Vyberte si předmět a příběh, který Vás oslovil, a můžete začít s přihazováním.
 4. Nastavte si limit, do jaké maximální hodnoty chcete dražit. Tím zvýšíte šance předmět získat.
 5. Dražba začíná na hodnotě 500 Kč a probíhá minimálním příhozem 50 Kč.
 6. Dražba je organizována klasickou formou, kdo dá vyšší nabídku, vyhrává- Proto nezapomeňte kontrolovat stav aukce nebo Vámi zvolený limit.
 7. Při dosažení cílové částky, kterou nezisková organizace žádá, se na předmětu objeví tlačítko KUP TEĎ. Kliknutím na KUP TEĎ zakoupíte předmět a podpoříte plnou částkou Vámi zvolený projekt a organizaci.
 8. Po zakoupení předmětu (možné pouze po potvrzení tlačítkem KUP TEĎ) obdržíte do jednoho dne mailem podobné údaje o platbě, informace o předání předmětu a darovací smlouvu.
 9. Po ukončeni aukce na portále tj. 3.12.2015 v 19:30 budou předměty, které nebyly zakoupeny, formou KUP TEĎ, předány dražiteli, který dosáhl nejvyššího příhozu na portále.
 10. Po skončení programu (předpokládaný čas 19:45 po vystoupení Petry Göbelové) se v aukčním centru setkají zástupci organizací a vítězných dražitelů.
 11. Dojde k uzavření dohody o darování, eventuálně podpisu darovací smlouvy a předání předmětu. Platba je po dohodě se zástupci neziskové organizace možná také převodem na účet.
 12. Vítěze aukce, který se nedostaví do aukčního centra, budeme kontaktovat a zprostředkujeme propojení se zástupcem neziskové organizace.

S dotazy k dražbě a ke spolupráci v této aktivitě se obracejte na Michala Panoše +420 725 269 184 nebo info@advenplnyandelu.cz.

Rozhodnete-li se tímto způsobem podpořit projekt a tuto myšlenku, můžete si výši daru odečíst od vašeho daňového základu.

Možnosti snížení daňového základu dárců

Fyzické osoby (podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou

fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů (pro jednu organizaci) za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně o jiné odečitatelné položky základu daně sníženého dle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Zobrazit

Aukce V této kategorii není žádné zboží.

f