x

Krize jako příležitost/2017

Holos

Psychospirituální krize a obtížné životní situace vyžadují celostní přístup, profesionalitu a individuální péči. Pomozte vytvořit bezpečné prostředí pro lidi ve stavech s bouřlivým průběhem, současně s velkým transformačním a léčivým potenciálem.

Více informací

„Krize je příležitost, jak věci znovu uchopit“

Různými krizemi prochází každý z nás, někdy je zvládáme sami. Někdy ale potřebujeme, aby nám někdo pomohl, poradil a byl oporou. Krizi spouští často běžné situace – ztráta zaměstnání, hádka, rozvod, úmrtí blízkého… Některé problémy mají příčinu v našem dosavadním životě, některé v období našeho porodu, v prenatálním období nebo ještě dále v oblastech transpersonálních.

Moderní doba vzala člověku jeho spirituální rozměr, avšak spiritualita je přirozenou lidskou součástí. Její nalezení, ať už cílené nebo spontánní vyvolá v člověku zmatek a nejistotu, která může nabýt rozmanitých podob tzv. psychospirituální krize.

Sdružení Holos ve své činnosti využívá poznatků a metod transpersonální psychologie, jejímž zakladatelem je prof. Stanislav Grof. V Holosu jeho metody uplatňuje a rozvijí jeho žák MUDr. Milan Hrabánek se svým týmem spolupracovníků. Základním principem je využívání „vnitřního léčitele“ – samoozdravných procesů v lidské psychice, které se aktivují v mimořádných stavech vědomí, např. technikou holotropního dýchání. S těmito technikami je však vždy nutné pracovat pod vedením zkušeného terapeuta, který dokáže pomoci a být oporou. Terapeut rovněž musí umět rozpoznat, zda se nejedná o psychiatrickou diagnózu.

Holos Centrum v Opavě-Vlaštovičkách poskytuje bezpečné prostředí lidem, kteří procházejí různými obtížnými životními situacemi, včetně psychospirituální krize. Tento typ krize je většinou lékařů či psychologů často mylně považován za psychózu či schizofrenii a následně tlumen léky. Tyto stavy, které mohou mít i bouřlivý průběh, však mají velký transformační a léčivý potenciál. A pokud  jsou v bezpečném prostředí podpořeny, dochází u daných lidí k uvolnění a postupně k návratu k běžnému životu, který může být díky získanému nadhledu a hlubšímu poznání sebe sama ještě bohatší. Můžeme hovořit o vyšší hladině vědomí.

Holos Centrum jsme letos rozšířili o  zázemí pro skupinové terapie. Protože lidí, kteří potřebují tento typ pomoci, stále přibývá, rozšiřujeme individuální péči a nabízíme možnost ubytování až pro 20 lidí. Všechny investice financujeme z darů lidí, kteří nám důvěřují. Zapojte se i vy a pomozte nám s nákupem vybavení a  zajištěním personálu.

Co potřebujeme a za kolik?

Za 160 Kč nám měsíc budou fungovat webové stránky, kde si můžou klienti najít potřebné informace

Za 400 Kč ubytujeme na den člověka v krizi

Za 1 800 Kč zaplatíme na den personál potřebný k provozu krizového centra

Za 6 000 Kč vybavíme postelí a nábytkem jeden z pokojů, který bude sloužit pro ubytování lidí v krizi

Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond