x

I dítě s diabetem chce na letní tábor/2016

Centrum pro dítě s diabetem, z. s.

Projekt byl podpořen v roce 2016 čátkou 15 000 Kč.

Více informací

Onemocní-li dítě nemocí diabetes mellitus, znamená to, že může být léčeno a kontrolováno, ale ne vyléčeno. Cukrovka si „nevybírá dovolenou“, je neustále přítomna. A tak život s diabetem může být komplikovaný nejen z hlediska tělesného, ale i psychického.

Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které na dítěti nevidíte. Na první pohled je dítě zdravé, nemá žádná omezení a v kolektivu dětí byste ho nepoznali. Když se ale podíváme na rodinu, ve které dítě diabetem onemocní, zjistíme, že se zhroutí celý její systém a nemoc se stává středobodem dění. Začíná kolotoč pravidelného, striktního dodržování stravy, měření glykémií a aplikací inzulínu a to vše v přesně stanovených časech a množství. Ani tato disciplína však nezaručí dobré výsledky, na onemocnění působí také vlivy, jako jsou virózy, stres, rozčílení, ale i počasí.

Dítě s diabetem tak žije pod neustálým dohledem rodičů. Pravidelně, minimálně 4x denně si měří glykémie, 5x denně si aplikuje inzulín a v přesně uvedených časech je mu podáno jídlo, které musí obsahovat přesný počet sacharidů. Toto se děje každý den, stále dokola a není z toho úniku.

S nástupem do školy začínají další problémy a to jak dobře proškolit pedagogy, aby dítěti bylo umožněno účastnit se škol v přírodě, plaveckých kurzů, výletů a dalších aktivit, které ke školní docházce patří. Ve většině případů je toto dítěti umožněno jen tehdy, pokud se akce účastní také rodič. A dítě je opět pod dozorem a nemůže si akce užít jako jeho zdraví kamarádi.

Proto jsme pro děti s diabetem a dalšími onemocněními připravili projekt „Letní zdravotně edukační tábor“. Tento tábor dítěti umožní prožít 10 dnů bez stálé kontroly rodičů, s kamarády, kteří mají stejné zdravotní omezení. Děti si na táboře můžou vyzkoušet, jaké je vzít zodpovědnost na sebe a tím se naučí větší samostatnosti, mohou porovnat, jak jsou na tom s diabetem jejich kamarádi a jak řeší svou nemoc oni. Kromě řešení svého zdraví si ale můžou vyzkoušet spoustu věcí, které jim běžně umožněny nejsou, např. lezení po skalách, rafting, noční bojové hry, přespávání v přírodě atd.

Všechny tyto aktivity můžeme dětem dopřát díky tomu, že se tábora účastní odborný lékařský tým diabetolog a tři zdravotníci, kteří děti kontrolují a jsou jim ve dne i v noci nablízku pro případ, že dojde k náhlé změně stavu jako je hypoglykémie nebo hyperglykémie. Také další pracovníci, vedoucí a instruktoři jsou diabetici, a to proto, aby chápali pocity dítěte a uměli mu pomoci, aby znali onemocnění na vlastní kůži.

Kromě velkého realizačního týmu musí být pro děti připravena kvalitní a pestrá strava. Děti se stravují 6x denně, ale strava a pitný režim jim musí být k dispozici po celý den i noc, kdy u dětí často nastávají stavy hypoglykémie.

Všechny tyto aspekty cenu tábora neúměrně zvyšují. Zdravé dítě rodiče vyšlou na 10 denní tábor za 3 500 Kč a ví, že si užije krásné prázdniny a bude o něj postaráno. Aby si toto mohli rodiče diabetických dětí také říci a aby své dítě mohli s klidem poslat na tábor a hlavně si byli jisti, že dítě bude mít zajištěno své onemocnění a nebude ohroženo na životě, musí si do kapsy sáhnout mnohem hlouběji. Celkové náklady DIAtábora se vyšplhají na cca 7 000 Kč, což si ne všichni mohou dovolit.

Pomozte nám prosím zlevnit cenu tábora, tím, že přispějete na všechny nadstandartní náklady, které malý diabetik potřebuje:

350 Kč uhradí náklady na 1 den

700 Kč uhradí náklady na 2 dny

1 750 Kč uhradí náklady na 5 dnů

3 500 Kč uhradí náklady na celých 10 dnů

Jakoukoli, i menší částkou nám pomůžete na cestě k našim cílům …

KŘÍDLENÍ nadační fond