x

DOBROdílna/23

Mamiko z.s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Otevíráme zázemí pro tvořivé ruce

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt DOBRODÍLNA má variabilní symbol 2201. 

Více informací

Místo, které může lépe sloužit nejen jako zázemí pro činnost spolku, ale také vytváří prostor dalším maminkám a dobrovolnicím. Mohou si zde ušít věci pro své děti, nebo pomoci dětem, které pomoc potřebují. Záměrem projektu je dovybavit šicí dílnu spolku Mamiko a otevřít ji jako komunitní prostor. Podpoříte spolu s námi vznik zázemí pro ruce, které tvoří nejen pro sebe, ale i pro DOBRO?

Naše vybavení je zastaralé a opotřebované, protože na něm nepřetržitě od roku 2019  šijeme kojenecké vybavení, jako jsou deky, zavinovačky, čepičky, polohovací pomůcky pro oddělení neonatologie FN Ostrava Poruba.  Lékaři i sestry tohoto oddělení poskytují předčasně narozeným dětem profesionální a velmi nákladnou péči, avšak na toto drobné (a nezbytné) textilní vybavení, jež podléhá opakovaným praním velkému opotřebování, se financí už nedostává. S tímto stavem se nechceme a nehodláme smířit, proto vznikla malá rodinná manufaktura. S pomocí dobrovolníků a dalších maminek šijeme pro nedonošená miminka textilní výrobky sami. 

Vybavení komunitní dílny profesionálním šicím strojem a velkým stolem nám usnadní práci a nejen to. Cílová částka 50 000 Kč bude použita na nákup průmyslového šicího stroje a velkého stolu a otevře tak novou cestu do komunitní DOBRODÍLNY. 

Ve spolku Mamiko pomáháme těm nejmenším. Sdružujeme a podporujeme rodiče nedonošených dětí, zajišťujeme ve spolupráci s Krizovým centrem Ostrava psychosociální pomoc rodičům předčasně narozených dětí. Aktivně pomáháme s textilním materiálním vybavením oddělení neonatologie ve FNO. Web

Facebook

KŘÍDLENÍ nadační fond