x

Tábor NADĚJE/2020

NADĚJE pro všechny, z.s.

Darujme.cz Chci podpořit a darovat Darovat  zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Přispějte nadějí na dobrovolníky pro všechny, kteří o prázdninách chtějí na svůj tábor!

Více informací

NADĚJE pro všechny, z. s. se od roku 2007 věnuje organizování volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé s převážně kombinovaným charakterem postižení - mentální retardací s lehčím fyzickým či smyslovým postižením, autismem, Downovým syndromem, ADHD, DMO atd. Celoročně pořádáme klubová setkání handicapovaných, jedno či vícedenní pobyty, hudebně dramatické kurzy uzavřené divadelním představením, sportovní olympiády a plesy pro handicapované a jejich pečující rodiny. Pod křídly NADĚJE působí také hudební skupina Mentallica. Nemáme zaměstnance, vše zajišťují dobrovolníci ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vyvrcholením celoroční činnosti a nejoblíbenější akcí je tábor. Osmidenní prázdninový pobyt na okraji Národní přírodní rezervace Kralický Sněžník s každodenními vyjížďkami na koních, procházkami a pestrým programem umožňuje handicapovaným mladým lidem cenově dostupný aktivní pobyt v přírodě s nevšedními zážitky, v kolektivu vrstevníků a dobrých přátel. Zlepšuje jim náladu stejně jako fyzičku. Na 30 účastníků (většinou držitelů průkazu ZTP/P) je třeba minimálně doprovod 15 dobrovolníků a pronájem dodávky, která slouží jako pohotovostní vozidlo.

Přejeme si a chceme, aby finanční spoluúčast byla dostupná všem bez ohledu na finanční situaci pečujících rodin. Dobrovolníci spoluúčast nehradí. Přispějete-li níže uvedenými částkami, vytvoříte prostor pečujícím rodinám odpočinout si. Tábor jsme nazvali NADĚJE, protože nabízí naději pro všechny, že je o jejich blízké postaráno a nejsou na to také díky Vám sami!

  • 100 Kč jsou náklady na 1 asistenta na 6 hodin našeho tábora

  • 400 Kč jsou náklady na 1 asistenta na 1 den

  • 3 200 Kč jsou náklady na 1 asistenta na celý tábor v délce 8 dnů

  • společně chceme a potřebujeme získat křídlící příspěvek na úhradu nákladů za pobyt dobrovolníků ve výši 48 000 Kč

Během každodenních vyjížděk okolní přírodou účastníci střídají v pravidelných intervalech jízdu na koních s pěší chůzi. K přepravě účastníků projektu je využívána hromadná doprava, která je při využití slev pro držitele průkazů ZTP/P finančně nenáročná a mezi účastníky velmi oblíbená. Zavazadla budou na místo ubytování přepravena pronajatým dodávkovým vozem, který v průběhu pobytu slouží také jako pohotovostní vozidlo. V průběhu projektu je plánován výlet do turisticky zajímavého místa v okolí dle aktuální nabídky a povětrnostních podmínek. Předpokládaný termín konání akce: 9. - 16. 8. 2020

Předpokládaný počet účastníků:  cca 30 osob s handicapem (z toho cca 20 držitelů průkazu ZTP/P + cca 15 dobrovolníků). Počet dobrovolníků je odvislý od míry postižení účastníků projektu.  

Předpokládaný rozpočet projektu: 160 000 Kč  

Rádi bychom vašim prostřednictvím získali finanční příspěvek na úhradu nákladů za pobyt dobrovolníků ve výši 48 000 Kč.

Bližší informace k činnosti NADĚJE najdete na webových stránkách www.nadejeprovsechny.cz.

KŘÍDLENÍ nadační fond