x

S notebookem se školí lépe /2019

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Darujme.cz Chci podpořit a darovat Darovat  zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Tento projekt jsme podpořili v Křídlící sezóně 2018/2019 dvakrát - notebookem a částkou 10 000 Kč.

Více informací

Posláním Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu je nabízet konkrétní podporu a pomoc těhotným ženám, matkám s dětmi v tísni a rodinám s malými dětmi. Proto, aby mohla poradna podpořit ženy na jejich cestě mateřstvím, potřebuje notebook nebo finanční dar na jeho zakoupení k přednáškové činnosti.

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím se již od svého vzniku v roce 2003 zaměřuje zejména

na primární prevenci směřující k předcházení negativním jevům v rodině formou podpory rodičů v péči o děti od počátku jejich života. Prevenci projekt realizuje komplexně, a to od podpory těhotných žen a jejich partnerů, která pokračuje navazujícími aktivitami pro rodiče s dětmi raného věku.

Poradna Cesta těhotenstvím nabízí kromě poradenství také konzultace s dulou, videotrénink interakcí pro zlepšení komunikace mezi matkou a dítětem, poskytuje konzultační a informační činnost. Kromě toho jsou v poradně realizovány vzdělávací programy pro těhotné ženy a rodiče s malými dětmi zhruba 1-2x do měsíce, které průměrně navštěvuje zhruba 7- 9 matek s dětmi.

Cíle projektu:

- Posílení rodičovských kompetencí rodičů s dětmi raného věku

- Zkvalitňování vztahů mezi rodiči a dětmi

- Zvýšení informovanosti rodin o dostupných službách pro rodiny s dětmi

- Zvýšení informovanosti těhotných žen a jejich partnerů o těhotenství, porodu a šestinedělí

- Zvýšení informovanosti těhotných žen o alternativách řešení v situaci nečekaného těhotenství

Co potřebujeme?

Notebook nebo finanční dar na jeho zakoupení k přednáškové činnosti a k využití pro metodu videotrénink interakcí v ostravsképoradně Cesta těhotenstvím.

300 Kč nájemné v poradně za jeden den (vč. energií)

700 Kč 2 hodiny lektorné pro přednášejícího odborníka (hradí organizace, pro klientky jsou zdarma)

Podporou projektu a Poradny Cesta těhotenstvím umožníte rodinám posunout se v jejich životním příběhu!

Darovat finance můžete platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt má variabilní symbol 1606. 

KŘÍDLENÍ nadační fond