x

Chceme se vzdělávat/2019

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

Darujme.cz Chci podpořit a darovat Darovat  zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Tento projekt jsme v roce 2019 podpořili částkou 30 000 Kč.

Více informací

Poskytujeme službu rané péče rodinám, kterým se narodilo dítě  se zrakovým nebo kombinovaným postižením do věku 7mi let v celém Moravskoslezském kraji. Rodinám, které se ocitly v neobyčejně náročné životní situaci, chceme poskytovat profesionální a kvalitní podporu a pomoc. Proto potřebujeme supervize.

Ty jsou určeny pro naše poradkyně, které pravidelně dojíždějí do rodin a poskytují rodičům, dítěti i jeho sourozencům potřebnou podporu. V domácím prostředí ukazují rodičům, jak mohou rozvíjet a stimulovat zrakové dovednosti dítěte, nabízejí potřebné informace, kontakty i sociální poradenství. Pravidelné supervize poradkyním pomáhají reflektovat vlastní práci a jsou potřebným zdrojem při řešení krizových situací a intervencí v rodinách. Supervize dává lidem možnost otevřeně hovořit o své práci, problémech a situacích, které s ní souvisejí. Je prostředkem k profesnímu růstu.

 

Část finančních prostředků využijeme na vzdělávání poradkyň a rovněž našich klientských rodičů v oblastech, jako jsou způsoby komunikace s dítětem, logopedická podpora, zákonné normy a legislativa, výživové a psychologické poradenství...  

 

Na jednu společnou supervizi poradkyň rané péče v délce 3 hodiny potřebujeme 3 600 Kč.

Individuální supervizi pro poradkyně v délce 1,5 hodiny pořídíme za 1 400 Kč.

Cyklus seminářů pro rodiče klientů společně s pracovníky střediska představuje částku 5600 Kč, která zahrnuje náklady na honoráře odborných lektorů a specialistů.

 

Celková částka 30.000,-

 

Vaše podpora pomůže naší organizaci růst a současně se ihned promítne do rodin, s nimiž spolupracujeme. Děkujeme, že nás v tom podpoříte!!!

KŘÍDLENÍ nadační fond