x

Společně se nám podařilo částkou 370 000 Kč podpořit všech 9 výjimečných neziskových projektů, které v sezóně 2021/22 vytvořily spolupracující křídlící kruh. Smyslem této spolupráce nad rámec finanční podpory je podporující síť, která generuje kreativní nápady, nové příležitosti a společenskou všímavost.

I nadále se můžete - až do konce dubna - spolu s námi skládat na křídla pro místní neziskovky. Finance věnované s variabilním symbolem konkrétním projektům budou doúčtovány nad rámec cílové částky.

DĚKUJEME!

Baletním představením TANČÍCÍ MOSTY

jsme zahájili letošní křídlící sezónu v pátek 4. června. Při této příležitosti jsme totiž také pozvali k prvnímu setkání deset neziskovek přihlášených do letošní výzvy. Jaké bude pojetí křídlícího kruhu, jednotlivé záměry a možný přínos každého z nás do něj…?


KŘÍDLENÍ nadační fond