x

Prázdniny u koní /24

Sdružení CHEWAL, z.s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Léto v Bystřici s hipoterapií pro 27 dětí

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt Prázdniny u koní má variabilní symbol 2303. 

Více informací

Nejkrásnější pohled na svět je prý z koňského hřbetu… Ale stejně tak úžasný je pohled na volně se pasoucí koně a pohled do jejich očí. Setkání s pozoruhodnými tvory, kteří lidstvo laskavě a trpělivě doprovázejí od jeho počátků, má mnoho pozitiv a přesahů. Koně jsou věrní přátelé a vynikající terapeuti už 22 let také u nás v Bystřici.

Sdružení CHEWAL, z.s. vzniklo v roce 2001 a provozuje hiporehabilitaci. V současné době se ročně věnujeme okoli 300 klientům se zdravotním znevýhodněním nebo specifickými potřebami, z toho je přes  jich 50 stálých. Zaměřujeme se na hipoterapii a rehabilitační aktivity s koníky. Kombinujeme metody, pořádáme logopedii na koních a programy pro skupiny klientů. V našem týmu spolupracujeme se dvěmi fyzioterapeutkami a dvěmi  psychoterapeutkami. Jezdí k nám klienti z Třinecka, Jablunkovska, Těšínska i Slovenska. Dbáme na welfare koní – jsou chováni zcela volně celoročně i celodenně, ve stádečku s neustálou možností pohybu a komunikace mezi sebou. Celé dny i letní noci tráví na pastvinách, nemají podkovy ani udidla. Mají pestrý život se spoustou přátel a obdivovatelů.

Hipoterapie je vhodná pro velmi malé děti, již od 6 týdnů věku. Nebolí, dělá radost, je příjemná – žádné nemocniční prostředí a bílé pláště, ale zelená louka a koník. Projížďka má řadu blahodárných účinků – ať už se zaměřuje na fyzické, mentální nebo duševní problémy, vždy působí komplexně. Uklidňuje, zlepšuje náladu, zmírňuje napětí a nežádoucí chování, rozvíjí rodinné vztahy, komunikaci, učení a empatii. Zcela přirozeně spojuje lidi a zapojují se zdraví sourozenci a kamarádi…

Podmínkou úspěšné hiporehabilitace je pravidelná a dlouhodobá docházka. Je poměrně nákladná, protože jednomu dítěti se zároveň věnují dva až tři pracovníci a jeden speciálně připravený kůň.  Aby klienti nebyli nuceni platit péči v plné výši (náklady na práci a péči o koně, vybavení pro hiporehabilitaci, vybavení areálu, údržba pastvin, energie) a byla tedy pro ně dostupná, snažíme se vždy většinu nákladů pokrýt z darů.

Projektem bychom rádi získali prostředky na dofinancování nákladů na jednotky hipoterapie pro 27 malých děti, které k nám nejčastěji docházejí 1-2 krát týdně. 

250 Kč   dotovaná  jednotka terapie Chewal pro rodiče v délce 30 min 

900 Kč reálné náklady na jednotku 30 min  

650 Kč   rozdíl mezi oběma částkami na jednotku 30 min terapie Chewal

50 050 Kč  částka celkem za 77 jednotek 30 min terapie Chewal 

A to znamená zajištění hipoterapie dětem na prázdniny v roce 2024! A přesah? Jsme-li zdravější, spokojenější, sebevědomější a šťastnější, může taková být i naše rodina, naši blízcí, naši přátelé a naše okolí. Všichni jsme propojeni. Děkujeme!

KŘÍDLENÍ nadační fond