x

Jarda vědec a autista/2016

ADAM – autistické děti a my, z.s.

Projekt byl podpořen v roce 2016 částkou 22 500 Kč díky Technika Run 2016 VŠB-TU Ostrava.

Podívejte se na video z Technika Run 2016

Více informací

Mezi námi je řada malých „aspergerů“ zakletých ve svém osamocení. Jsou stejní jako Jarda a další chlapci z ADAMa. Pomozte nám rozvíjet jejich talenty a proměnit sny ve skutečnost.

Jarda má patnáct, chodí do 9. třídy běžné základní školy. Na první pohled je stejný jako jeho vrstevníci. Přesto sedí vždy stranou, nehrne se do zábavy. Je ponořený sám do sebe a svých myšlenek. Nerozumí sociální interakci. Jarda vnímá svět kolem sebe jinak, má Aspergerův syndrom.  

Složité chemické rovnice, fyzikální vzorce, zákony elektrotechniky jsou mu bližší než hry spolužáků. Především ve znalostech fyziky a chemie daleko předčí okolí. Jardovým největším snem je vyzkoušet  své teoretické znalosti v praxi. Jednou by chtěl pracovat ve výzkumném ústavu a objevovat užitečné věci, které usnadní lidem život.

Vypadá to, že Jarda má našlápnuto na kariéru úspěšného vědce. Přesto  chlapec zažívá díky svému hendikepu velké úzkosti a strach z neúspěchu. Podobně jako další autistické děti s Aspergerovým syndromem se od  útlého věku setkává s nepochopením, posměšky, vyloučením z kolektivu. Co může pomoct? Vstřícný a citlivý přístup dospělých odborníků a prostředí, kde by mohl v bezpečí rozvíjet svůj talent. Podpora rodiny a přátelských vazeb.

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava se snažíme takové prostředí vytvořit nejen pro Jardu, ale také pro dalších deset chlapců ze spolku ADAM. Za běžných okolností by zůstaly schopnosti skryty za bariérou nízkého sebevědomí, strachu z cizích lidí a ze selhání. Univerzita nabízí dětem speciální kroužek, kde hravou formou pronikají do tajů fyziky, chemie, elektroniky, informatiky a moderní techniky. Aktivity jsou přizpůsobeny zájmům a nadání dětí a jsou vedeny s citlivým ohledem na jejich sociální hendikep. KŘÍDLENÍ nadační fond podporuje projekt dlouhodoběji. Jde současně o motivaci pro celé rodiny s autistickými dětmi a pochopení narůstajícícího fenoménu ve společnosti.

Jak finanční prostředky využijeme? Částka a Vaše podpora ve výši:

2 200 Kč umožní dvouhodinový kroužek skupině 10 dětí s autismem 3x měsíčně

1 000 Kč umožní nakoupit spotřební materiál pro chemické, fyzické a další pokusy

500 Kč umožní nákup monočlánku do robotické stavebnice  

Pomozte malým vědcům objevovat svět vědy a navazovat přátelství v našem světě!

Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond