x

Žít svůj život/2017

Centrum pro rodinu a sociální péči z.s.

Projekt byl podpořen v roce 2017 částkou 25 000 Kč.

Více informací

Integrační klub BRÁNA pomáhá mladým lidem se zdravotním postižením proplout bránou do dospělosti. Osamostatnění je jako začátek vlastní plavby. Provoz klubu a podpora sociálních aktivit pomůže našim uživatelmů ŽÍT SVŮJ ŽIVOT!

Bude mi dvacet. Hůř se mi mluví. K pohybu potřebuji vozík. A doprovod. Ruce mne poslouchají, ale ztuha. Stojí to velké úsilí. Ale jinak jsem normální. Chci být užitečný. Pomáhat. Chci se bavit. Sdílet se. Chci zkusit spoustu věcí. Sem tam vyhrát. Mít kámoše. A nebýt sám. Cítit něčí podporu. Chodím rád do BRÁNY. Rozumí mi. Je tu fajn. Je tu bezpečno. Můžu tu říct, co mě trápí. Nebo jaké mám sny. Co bych chtěl. Můžu se svěřit. Zkoušet, co potřebuji. Jet na výlet. Poznat nové. Poznat sebe. 

Je nás kolem třiceti. Potkáváme se. A hledáme cestu, jak se vyrovnat se svou rolí. Jak žít svůj život. A  pro každého to znamená něco jiného…

Integrační klub BRÁNA je prostor pro podporu, setkávání a rozvoj mladých lidí se zdravotním postižením. Ročně uspořádáme pro 30 mladých lidí s postižením cca 150 sociálně aktivizačních aktivit – individuální i skupinová setkání (čajovnu, dospěláky, textilní a dramatickou dílnu), vzdělávací semináře, doprovody na společenské, kulturní a sportovní akce, výlety a pobyty. Díky vzniklé důvěře se začínáme zabývat i osobnějšími tématy jako jsou vztahy, práce, bydlení, samostatný život, budoucnost.

Cílem projektu je pomoci mladým lidem se zdravotním postižením na jejich cestě k osamostatnění. Chceme poskytovat sociálně aktivizační služby vedoucí k integraci sebe sama i integraci do společnosti.

Ne každý má kormidlo svého života pevně ve svých rukou a schopnosti řídit svou loďku po řece svého života. Osamostatnění je jako začátek vlastní plavby. My se snažíme pomoci mladým lidem s postižením překonávat různé překážky, které je mohou překvapit. Pomáháme jim proplout bránou do dospělosti.

Skládejte se s námi. Společně pomůžeme našim uživatelům ŽÍT SVŮJ ŽIVOT!

Co nás co stojí:

Provoz pro zajištění aktivit – 200 Kč/30 min sociální práce s uživatelem.

I malá finanční podpora zmůže velké věci. Jakákoli finanční podpora je pro nás důležitá. Děkujeme Vám za ni.

Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond