x

Voda pro les a KAPRADÍ/2020

Kapradí, spolek

Darujme.cz Chci podpořit a darovat Darovat  zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

“130 stromů pro krajinu a komunitu”

Více informací

Slavnost na konci babího léta. Oslava úrody v sadu u lesa. Výměna ovoce, ochutnávka moštů, bublanin, povidel a štrúdlů. Sdílení receptů po babičce i nových postupů eko zemědělců. Prarodiče ve stínu vzrostlých stromů, děti ve větvích. Práce, odpočinek, setkávání a propojování lidí z blízkého i dalekého okolí… Slavnost bude již letos na podzim, když budeme sad zakládat. Stínu a úrody se však dočkáme asi za 20 let…, pokud budeme mít VODU pro stromy a život v komunitním sadu.

Máme pocit, že z přírody nemůžeme pořád jen brát. Je nejvyšší čas jí začít také vracet. Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli založit jedlý les a komunitní sad. Chceme  vracet vodu do krajiny, stejně jako živé vztahy do rodin a sousedství.

Spolek Kapradí založí komunitní sad - na 2 ha vysadí stromy a zároveň vytvoří prostor pro mezigenerační setkávání, propojování a sdílení radosti nejen z úrody. Hodnota lesa se nedá vyčíslit v penězích, stejně tak jako hodnota půdy a vody. Stromy sice pěstujeme, ale vyrobit je nedokážeme. Musíme trpělivě a pokorně počkat, až vyrostou. Slouží člověku mnoha způsoby a zasluhují si úctu a péči.

Aby byl jedlý les životaschopný, bude potřeba na pozemku provést vrt a z něj vodu čerpat.

Jakou podporu potřebujeme?

  • 850 Kč pokryje vyhloubení 0,5 m vrtu studny

  • 1000 Kč umožní zavlažování jednoho stromu

  • 1400 Kč stojí odčerpání vody ze studny pro 6 stromů

  • 3000 Kč dovolí nákup lavičky pro nejstarší sadaře

  • 45 000 Kč jsou náklady na závlahu 45 vysokokmenných regionálních odrůd stromů

Děkujeme za vaši životadárnou podporu!  Voda pro les, les pro krajinu, krajina pro naše děti… Kapradí pro plynutí zkušeností, zážitků, příběhů a postojů.

---------------

Spolek Kapradí přispívá k rozvoji občanské společnosti. Věnujeme pozornost inspirativním lidem a prostředí, které nás obklopuje. Sdílíme. Propojujeme. Pečujeme. Respektujeme. Napomáháme plynutí zkušeností, zážitků, příběhů a postojů. www.kapradi.webnode.cz

Každý z vás může být živou „vodou“ a inspirací pro své nejbližší okolí…díky za to!

KŘÍDLENÍ nadační fond