x

Představ si, že přestaneš vidět…/2018

TyfloCentrum Ostrava,o.p.s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Tento projekt jsme podpořili v roce 2018 částkou 60 000 Kč.

Více informací

Vše je najednou jinak. V takové životní situaci usnadňují život nevidomým a těžce zrakově postiženým tzv. kompenzační pomůcky. Aby opravdu pomohly, musí se je naučit používat a pak se pravidelně seznamovat s novými technologiemi. Školení lidmi se stejným postižením navíc vytváří přátelský prostor pro nový úhel pohledu na život.

Ztráta nebo vážné oslabení zraku způsobí v životě člověka mnoho změn. Je ztíženo zvládání jinak běžných každodenních úkonů, je ohroženo zaměstnání, mnohým zálibám a koníčkům se lze jen těžko věnovat. Vztahy v rodině, k přátelům a ostatním lidem jsou vystaveny větším nárokům.

Proto chceme pro naše klienty uspořádat týdenní pobytové školení jak obsluhovat a používat pomůcky jako je digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem, digitální zvětšovací lupa, mobilní telefon s hlasovým výstupem v klasickém provedení i s dotykovým displejem, speciální programové vybavení pro zrakově postižené a práci s internetem.

I v této oblasti je rychlý vývoj nových technologií, proto bychom rádi zajistili klientům vzdělávací pobytové aktivity v pravidelném intervalu jednou do roka.

Týdenní pobyt má velký význam i při navazování osobních kontaktů a vzájemné motivaci zrakově postižených.

Jakou podporu potřebujeme?

Školení chceme uspořádat pro 18 zrakově handicapovaných, 11 průvodců a 6 lektorů.

Pomozte nám zaplatit část nákladů na ubytování a stravu školitelů a průvodců, na dopravu a kompenzační pomůcky pro školení.

600 Kč jsou náklady na ubytování a stravu na jeden den

4 200 Kč jsou pobytové náklady na jednu osobu během kurzu (7 dní x 600 Kč)

KŘÍDLENÍ nadační fond