x

Od Adama k Evě/2018

ADAM – autistické děti a my, z.s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Tento projekt jsme podpořili v roce 2018 částkou 20 000 Kč.

Více informací

Honza je otcem autistického syna. Když se dozvěděl tuto diagnózu, zhroutil se mu celý svět. Proč právě můj syn? Mysl mu zatemnily obavy ze selhání, vyčerpání, z toho, že nedokáže být pozorný manžel a zároveň milující otec. Chlapi sobě je skupina otců, kteří společně hledají cestu, jak na to.

Tito muži našli odvahu a vyslovili nahlas svá trápení a obavy, že selhávají v roli otců a neví si rady, jak vychovávat své autistické děti. Když před rokem skupinu poprvé navštívil Honza, viděl jiného otce, jak drží na klíně malého autistického chlapce a spolu počítají 57. odmocninu z čísla 2. V tu chvíli mu došlo, že když to zvládne tento táta, tak on a jeho rodina taky. Pod vedením zkušeného psychologa a terapeuta začal Honza získávat pocit jistoty, sdílením svých zkušenosti a pocitů získal zpět svou sebedůvěru a sebeúctu. Díky tomu se stal oporou své manželce a našel si cestu ke svému synovi. Jejich rodinný život nabral nový směr, kde je prostor pro tak běžné pocity, jako je společně prožitá radost, spokojenost a vědomí úspěchu.

Honzovi pomohlo nabrat nové síly vědomí, že v tom není sám. Tak pojďme tyto odvážné chlapy, otce autistických děti, podpořit na jejich cestě!

Finanční prostředky budou použity na financování služeb krizové intervence a individuální poradny pro rodiče dětí s autismem a ADHD. Tyto služby poskytuje psycholog a terapeut Mgr. Přemysl Mikoláš.

Cena 1 hodiny je 500 Kč, měsíčně bude poskytnuto celkem 15 hodin.

Podívejte se zblízka:

www.ceskatelevize.cz

Co je to autismus?

Co je to autismus?Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond