x

Jarda je autista, ale taky vědec!/2016

ADAM – autistické děti a my, z.s.

Projekt byl podpořen v roce 2016 částkou 15 000 Kč.

Více informací

Stejní jako Jarda jsou i další chlapci z ADAMa. Mezi námi je řada dalších malých „aspergerů“, zakletých ve svém osamocení. Pomozte nám prosím rozvíjet jejich talenty a proměnit jejich sny ve skutečnost.

Jarda má patnáct let, chodí do 9. třídy běžné základní školy. Na první pohled je stejný jako jeho vrstevníci. Přesto sedí vždy stranou, nehrne se do zábavy, je ponořený sám do sebe a svých myšlenek. Nerozumí sociální interakci. Jarda vnímá svět kolem sebe jinak, má Aspergerův syndrom.

Složité chemické rovnice, fyzikální vzorce, zákony elektrotechniky jsou mu bližší než hry spolužáků. Především ve znalostech fyziky a chemie daleko předčí své vrstevníky. Jardovým největším snem je vyzkoušet a osahat si své teoretické znalosti v praxi. Jednou by chtěl pracovat ve výzkumném ústavu, kde by mohl objevit užitečné věci, které usnadní život mnoha lidem.

Vypadá to, že Jarda má dobře našlápnuto na kariéru úspěšného vědce, který jednou možná obohatí lidstvo o skvělé vynálezy. Přesto tento chlapec zažívá díky svému hendikepu velké úzkosti a strach z neúspěchu, které mu brání jít za svým snem. Podobně jako další děti s Aspergerovým syndromem se již v útlém věku setkal s nepochopením, posměšky, vyloučením z kolektivu. Co může pomoct? Vstřícný a citlivý přístup dospělých odborníků a prostředí, kde by mohl beze strachu rozvíjet svůj talent.

Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava chceme takové prostředí vytvořit nejen pro Jardu, ale také pro další chlapce ze spolku ADAM. Skupině 10 dětí chceme umožnit rozvíjet jejich talent, který by za běžných okolností zůstal skrytý za bariérou nízkého sebevědomí, strachu z cizích lidí, strachu ze selhání.

Univerzita umožní dětem speciální pravidelné celoroční aktivity, kde budou moct hravou formou proniknout do tajů fyziky, chemie, elektroniky, informatiky a moderní techniky. Aktivity budou přizpůsobeny zájmům a nadání dětí a budou vedeny s citlivým ohledem na jejich sociální hendikep, který jim brání začlenit se do běžných kroužků a zájmových aktivit.

Jak finanční prostředky využijeme?

2 200 Kč umožní dvouhodinový kroužek ve skupině 10 dětí s autismem 3x měsíčně

1 000 Kč umožní nakoupit spotřební materiál pro chemické, fyzické a další pokusy

500 Kč umožní nákup monočlánku do robotické stavebnice

KŘÍDLENÍ nadační fond