x

Kde roste radost /24

Kapradí, spolek

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Terapie rukama v hlíně

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt Kde roste radost má variabilní symbol 2304. 

Více informací

Malý zázrak přírody a velká radost ve váze… Květiny mluví nejkrásnějším jazykem a lidé do kytice vkládají svoje přání, prosby i emoce. Tak to funguje po tisíce let. Vypěstovat kytku ze semínka a uvázat z nich kytici je v dnešní době neobyčejný zázrak. Zvládnout úspěšně celý cyklus potěší, nadchne a také léčí… Ruce v hlíně jsou zkrátka TERAPIÍ.

Jsme nezisková organizace Kapradí, působíme v Opavě a blízkém okolí, věnujeme se environmentálním a vzdělávacím projektům. Rozvíjíme s radostí pilotní projekt lokálně pěstovaných květin pod značkou Kytky z Kapradí. V kontextu globálních a lokálních témat nám dává velký smysl pěstovat a nabízet kytice z místních zdrojů, které vyrostly za humny, nejsou chemicky ošetřené a nejsou ani dokonalé. Kytice vážeme sezónní, z původních druhů květin, s nezaměnitelným rukopisem zkušené floristky. K zákazníkům cestují jen pár minut z Lučního sadu za Opavou či ze zahrad přímo v Opavě. 

Sami na sobě jsme si ověřili, že práce s půdou, zahradou, květinami, prostě RUCE V HLÍNĚ, čistí hlavu a mysl. Ne nadarmo se říká, že jsou zahradníci šťastní lidé. ZAHRADNÍ TERAPIE má dalekosáhlé účinky a mnoho rozměrů.

Díky projektu bychom rádi získali finance na podporu pracovního uplatnění 2 maminek, které pečují o děti s postižením. Maminky, které nám doposud s provozem květinového pop-upu Kytky z Kapradí pomáhají dobrovolnicky. Tyto mámy jsou na trhu práce znevýhodněny, protože mohou pracovat pouze na velmi flexibilní, částečný úvazek, aby mohly pečovat o své děti. V dopoledních hodinách, kdy jejich synové docházejí do praktické školy, však mohou pomáhat při zahradních pracech, při pěstování a vázání lokálních květin. Je to pro ně i šance, jak se dostat mimo své domácí prostředí. Šance mít smysluplnou práci, zlepšit si sebevědomí, zažít svou potřebnost i mimo svou rodinu a být součástí projektu, kde ROSTE RADOST. Díky vaší podpoře to bude naše společná šance, jak jejich úsilí a zapojení také finančně odměnit.

130 Kč hodinová odměna pro maminku Mirku

130 Kč hodinová odměna pro maminku Šárku

400 h terapie rukama v hlíně

50 000 Kč  příspěvek na zajištění pracovního uplatnění pro 2 neformálně pečující maminky jedné květinové sezóny - duben až září

Jakou radost si za tu částku pořídíte vy? Děkujeme!

Neformální péče, tedy péče o seniory, blízké s hendikepem či dlouhodobě nemocné, je v Česku stále okrajové téma. Je důležité si uvědomit, že neformální péče maminek je nedocenitelná a klíčová pro kvalitu života handicapovaných děti. Stejně tak je důležité nabídnout maminkám možnost pracovního uplatnění mimo jejich pečující nasazení. Podpořme je/pečující a ukažme, že na svou situaci nejsou sami. Jejich životní příběhy si zaslouží pozornost. 

KŘÍDLENÍ nadační fond