x

Naděje mezi paragrafy /23

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Rozšiřujeme bezplatné právní poradenství pro Bruntálsko

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt KŘÍDLENÍ má variabilní symbol 2202. 

Více informací

Tíživá situace rodin na Bruntálsku si vyžaduje rozšíření nabídky našich služeb o poskytnutí bezplatného právního poradenství. Pomáháme komplexně. Realizujeme řadu podpůrných aktivit, působíme preventivně a potížím chceme předcházet včasným poradenstvím. Díky právníkovi Ivanovi a týmu našich sociálních pracovníků přinášíme lidem naději také mezi paragrafy.

„Uvědomit si problém je prvním krokem k tomu jej napravit. Druhým krokem je vyhledat pomoc…“

V organizaci EUROTOPIA.CZ provozujeme 8 registrovaných sociálních služeb, máme pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí a podporujeme pěstounské rodiny. V  rámci  odborného sociálního poradenství nabízíme často potřebnou bezplatnou právní pomoc. Za 12 let se pobočky rozšířily z Opavy do Krnova a poté do Rýmařova. Po celou dobu fungování je pro všechny velkou  oporou týmu sociálních pracovníků právník Ivan. S porozuměním a lidskostí sobě vlastní klientům poskytuje odbornou právní pomoc, na kterou by za jiných okolností prostě nedosáhli. Často za ním přicházejí lidé, kteří nevědí, kudy kam, cítí se ve své situaci ztraceni.  Nevyznají se ve svých právech ani zákonných povinnostech. Díky Ivanovi a našemu týmu sociálních pracovníků však odcházejí s nadějí, že nic není ztraceno. Cesta z tíživé situace  se znovu objevuje a oni se mohou rozhodnout, co udělají… 

Zatímco potřebnost služeb bezplatného právního poradenství v Opavě, v Krnově a v Rýmařově se nemění, v poslední době navíc narůstá poptávka v pobočce aktivizační služby pro rodiny a děti i pěstouny přímo v Bruntále. S vaší podporou můžeme rozšířit  nabídku našich služeb na okraji Moravskoslezského kraje. Bruntálsko má vysokou míru dlouhodobé nezaměstnanosti, která způsobuje kumulaci a zhoršování sociálního znevýhodnění. V současné situací roste poptávka po právnické pomoci. 

Co nám váš příspěvek může zajistit?

300 Kč právní konzultace k základní orientaci k trestnímu právu 

600 Kč právní konzultace týkající se práv a povinností plynoucích z nájemních smluv, práv a povinností vůči zaměstnavateli včetně pracovního úrazu, v oblasti sousedských, rodinných a mezilidských vztahů 

900 Kč právní pomoc při sepisu žádosti o svěření dítěte do péče nebo o rozvod

2500 Kč právní pomoc při sepisu návrhu na oddlužení 1 klienta 

EUROTOPIA.CZ, o.p.s. je nestátní nezisková organizace založená v roce 2000. Své pobočky má v Opavě, Krnově, Bruntále a v Jeseníku. 

Posláním organizace EUROTOPIA.CZ je pomáhat rodičům, aby byli dobrými rodiči; dětem, aby vyrůstaly v klidném a milujícím prostředí a lidem v obtížné životní situaci, aby využili své schopnosti a možnosti ke zlepšení svého života.

KŘÍDLENÍ nadační fond