x

Vzpomínky pod Lysou /23

Na druhý břeh z.s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Navracíme smutečním obřadům osobní přístup s respektem k přírodě

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt Vzpomínky pod Lysou má variabilní symbol 2205. 

Více informací

Představte si vlídné místo uprostřed lesa nebo na okraji louky. Vnímáte klid, měkkou trávu pod nohama i vůni květin a nad hlavou prosvítá nebe mezi korunami stromů… I takto může vypadat místo, kde se naposledy rozloučíme se svými zemřelými. Místo, kde se nikdy neztratí naše vzpomínky na ně. Jedno takové právě teď vzniká na úpatí Lysé hory v obci Lubno. Prostor, kde se snoubí úcta k lidem s úctou k přírodě: přírodní hřbitov.

Přírodní hřbitov nabízí přirozené místo pro uvolněné neformální obřady a také mnohem větší možnost zapojení pozůstalých do jejich příprav. Popel zesnulých je možné ukládat ke kořenům stromů či do květinových záhonů, a to přímo nebo v ekologicky rozložitelných urnách. Jména zesnulých nesou dřevěné či kamenné tabulky, poslední rozloučení je možné uskutečnit pod širým nebem.  Podoba se odvíjí podle přání pozůstalých i zesnulého.

Statistiky uvádějí, že v České republice proběhne až 50 % pohřbů bez obřadů. Přitom je prokázáno, že aktivní zapojení pozůstalých do příprav pohřbu a posledního rozloučení výrazně pomáhá v procesu truchlení. Domníváme se, že se v dnešní společnosti  vytratil  osobní přístup a smysl smutečních obřadů. Pohřby  bereme jako “nutné zlo”, které chceme mít rychle za sebou. Veškerou organizaci odevzdáváme do rukou institucím. Některé rodiny nedovolí ani svým dětem účastnit se pohřbu, aby je uchránily od této smutné události. Mnohé smuteční síně krematorií působí chladně a strojená smuteční řeč zní nad hromadou květin a věnců, které záhy skončí na hřbitovním smetišti. Podle našeho průzkumu lidem nejvíce nevyhovuje na současné podobě pohřbů právě výše zmiňované prostředí a frázovitá řeč smutečních řečníků.

Dovedete si představit poslední rozloučení pod širým nebem, kde se na přípravách posledního rozloučení podílí všichni pozůstalí? Například vyberou papírovou urnu, na kterou napíši vzkazy nebo ji vyzdobí dle svých představ. Květinovou výzdobu může obstarat teta ze své vlastní zahrádky, sestra upeče oblíbenou rodinnou buchtu a vnuk sesbírá fotografie pro vzpomínkové video. Smuteční řeč může být mozaikou vzpomínek a příběhů vícerých pozůstalých… Takové pohřby jsou tedy nejen ekologicky, ale i společensky a kulturně hodnotné.

Pojďte odpovědnost za způsob i zvyklosti, spojené s umíráním, se svou vlastní smrtí i smrtí milovaných, vzít do svých rukou! Co nám váš příspěvek pomůže zajistit?

200 Kč                 osazení 1 m2 záhonu trvalek

500 Kč                 hodinová sazba za práce s minibagrem na terénní úpravy hřbitova

2 000 Kč              zatravnění obřadního místa a okolí

8 500 Kč              betonové základy pro vstupní bránu, obřadní stůl a lavice

12 000 Kč            realizace vstupní brány ze dřevěného masivu

20 000 Kč            příprava rituálního místa a kruhuVe spolku Na druhý břeh z.s. nás baví dělat věci, které přináší radost z tvoření a vzájemné podpory. Tématem, který chceme opět začlenit do života (dnes stále ještě ve společnosti velké tabu), je smrt a vše, co s ní souvisí. Hovořit otevřeně o smrti, provázet pozůstalé v období zármutku, dělat poslední rozloučení “na míru” nám dává obrovský smysl. Chceme oslovit lidi napříč generacemi a vnést do jejich povědomí myšlenku, že není nutné zcela automaticky předávat smrt do rukou institucí. Chceme rozšířit povědomí, že existují i jiné formy posledního rozloučení.  

KŘÍDLENÍ nadační fond