x

Čtyři ženy v chalupě – osobní péče pro Klárku/2019

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Darujme.cz Chci podpořit a darovat Darovat  zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Tento projekt jsme v roce 2019 podpořili částkou 50 000 Kč.

Mobilní hospic Ondrášek nominoval příběh rodiny, která pečuje o nevyléčitelně nemocné dítě doma.

Více informací

Klárka je 14letá holčička s dětskou mozkovou obrnou a dalšími přidruženými onemocněními. Vyžaduje 24hodinovou péči, kterou zajišťuje její maminka. Klárka má také dvě mladší sestřičky, a ta nejmenší bude mít teprve půl roku. Proto, aby si i zdravé holčičky mohly mámu trochu užít, potřebují asistentku, která jí „uvolní ruce“.

Klárka není soběstačná a jediný pohyb, který zvládne, je pohyb očí a mírný pohyb hlavy. Výživa jí prochází přes umělý vstup do žaludku, protože sama potravu nedokáže přijmout. Většinu času proleží, což ovlivňuje funkci jejího organismu a musí jí tak být například odsávány hleny. I přes obtížnou situaci je maminka velmi pozitivní a energický člověk a snaží se žít se všemi dětmi aktivní život.

V rodinách, kde je jedno z dětí takto těžce nemocné, bývají ostatní zdraví sourozenci často přehlíženi. Není to nedostatkem zájmu rodičů, ale náročností péče. Stává se, že nedostatek pozornosti vede k problémům s chováním dětí. Proto maminka potřebuje osobní asistentku, která by jí s Klárkou pomohla. Již několikrát služby využila. Je však pro rodinu tak finančně náročná, že si ji nemůže dovolit.

Osobní asistence 1 hodina v pracovním týdnu 85 Kč/hodina

Osobní asistence 1 hodina o víkendu 110 Kč/hodina

Osobní asistence 3 hodiny 4x týdně v pracovní dny = 1 063 Kč

Osobní asistence 2x měsíčně o víkendu 14 hodin = 1 540 Kč

Náklady na měsíc 5 790 Kč

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet2400680446/2010s variabilním symbolem projektu 1602.

Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma. Jejich služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevují pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracuje v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z jejich základny v Ostravě vyjíždí každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně.

Zároveň provozují denní dětský hospicový stacionář a Centrum vzdělávání. Díky akreditaci MZ ČR se u nich mohou vzdělávat lékaři v nástavbovém oboru Paliativní medicína.

KŘÍDLENÍ nadační fond