x

Jsem tak trochu mimozemšťan, i když tak nevypadám/2018

Sdružení – BES, z. s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Tento projekt jsme podpořili v roce 2018 částkou 36 000 Kč.

Více informací

Etiketa pro děti s autismem

Vypadám jako běžné dítě, ale jsem divný, jsem asociální. Nevím, kdy mám pozdravit. Nechápu to, co vidím, marně se snažím pochopit to, co slyším, neumím čekat. I ta nejmenší změna mě ničí. Když se mám někomu podívat do očí, je to pro mě fakt obtížné. Potřebuji se učit, jak nebýt mimozemšťan. Učím se tyto základní věci, i když už jdu pomalu na střední…

Mnoho rodičů a odborníků čeká na to, až z toho „divného chování“ dítě vyroste. S dítětem může být potom zacházeno jako se zdravým, rozmazleným, tvrdohlavým nevychovancem. Ale ono není divné, jen má potíže v komunikaci a sociálním chování, což je v rozporu s dobrým intelektem a řečovými schopnostmi. Aspergerův syndrom a vysoce funkční autismus není nemoc, ale handicap.

 

Co stresuje děti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem?

  • Přijetí jiných pravidel než vlastních, trpí sociální slepotou.

  • Těžko přijímají změny. Vadí jim přemístění předmětů, změna nebo přerušení jejich oblíbené aktivity, změna prostředí (divadlo, bazén apod.).

  • Často projevují nepřiměřené emoční reakce (na drobné podněty reagují až agresivně, křičí, rozčilují se nebo reagují nepřiměřeným pláčem).

  • Nechápou pravidla her, neumí počkat, až na ně přijde řada, chtějí hrát stále nebo je hra vůbec nezajímá.

  • Když mluví, používají zvláštní výrazy, pořád povídají o svých zájmech, jsou k nezastavení, neposlouchají ostatní, když jim něco vyprávějí.

  • Většina z nich má zvláštní zájmy, jdou do hloubky tématu. Dopravní systémy, válečné strategie, mapy světa,… Oblíbená kniha je často encyklopedie.

Právě proto, aby se děti naučily lépe orientovat v sociálních dovednostech, připravili jsme pro ně tzv. kroužek etikety pro děti s autismem, kde si budou nacvičovat typové modelové situace.

Kroužek bude probíhat pro 15 dětí školního věku, 1 hodinu týdně. K výuce potřebujeme 1 speciálního pedagoga, 2 asistenty, různé interaktivní pomůcky. Děti budeme natáčet a pak jim budeme vysvětlovat situace a ukazovat zlepšení.

Jak finanční prostředky využijeme?

900 Kč umožní hodinový kroužek skupině 15 dětí s autismem

500 Kč umožní nakoupit pomůcky a materiál na hodinu kroužku pro 15 dětí

400 Kč uhradí lektorné na hodinu kroužku (1 speciální pedagog, 2 asistenti)

Darovat finance můžete platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet 2400680446/2010 s variabilním symbolem projektu 1605.

KŘÍDLENÍ nadační fond