x

Jak voní mateřídouška? /2021

Kapradí, spolek

Darujme.cz Chci podpořit a darovat Darovat  zabezpečeno Darujme.cz díky Nadaci Vodafone. Jak?

Bylinná zahrada jako léčivé zastavení v krajině a prostor pro setkávání komunity

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010. Projekt Jak voní mateřídouška? má variabilní symbol 2005.

Více informací

Luční sad nedaleko za Opavou je druhým rokem živým místem uprostřed přírody. Výsadba téměř stovky stromů a péče o ně spojuje desítky rodin do srdečné “sadařské rodiny”. Projekt bylinné zahrady rozšíří prostor sadu a nabídne další možnosti setkávání. Pro poznávání a pěstování léčivých rostlin. Pro porozumění jejich praktickému využití. Pro návrat k tradicím a moudrosti života. 

Mezi poli a lesem, uprostřed krajiny mezi třemi vesnicemi, vznikl na podzim roku 2019 Luční sad. Je v něm vysázeno 94 různých vysokokmenných starých odrůd ovocných stromů a vyhlouben vodní vrt. Letos se bude sázet keřové patro. Místo se stále utváří s podporou komunity sadařů-srdcařů a silou přírody.

Rádi bychom, jako jeho součást, vybudovali bylinnou zahradu, která umožní při toulkách krajinou zastavení a načerpání energie léčivých rostlin a podtrhne kouzlo celého sadu. Zahrada by zahrnovala tradiční byliny našeho kraje. Součástí budou vyvýšené záhony, aby o ně pohodlně mohli pečovat také starší lidé. Tvoříme prostor, který umožní komukoliv stát se součástí zahrady, sadu, lesa, krajiny či komunity, který podpoří lidská setkání a umocní pocit sounáležitosti. 

Projekt propojuje náš spolek se Slezským bylinářstvím a navazuje na tradiční znalosti léčivých rostlin našich babiček z pohledu moderního člověka. Zkušenosti budeme sdílet nejen při zakládání zahrady, ale také při zpracování bylin a pořádání kurzů pro veřejnost. 

Jak nás můžete podpořit?

  • 100 Kč - 600 ks semen heřmánku pravého
  • 300 Kč - 4 ks prostokořenných sazenic bezu černého 
  • 1 000 Kč - 16  ks sazenic mateřídoušky 
  • 3 000 Kč - lavička
  • 10 000 Kč - vyvýšené záhony pro nejstarší zahradníky
  • 40 000 Kč - vybudování bylinné zahrady jako prostoru umožňujícího lidem všech generací setkávání a prolínání životních zkušeností v souladu s tradicemi, přírodou i komunitou

Ve spolku Kapradí věnujeme pozornost inspirativním lidem a prostředí. Sdílíme. Propojujeme. Pečujeme. Respektujeme. Napomáháme plynutí zkušeností, zážitků, příběhů a postojů.

Děkujeme za blahodárnou podporu.

KŘÍDLENÍ nadační fond