x

ADELANTE svět /2022

Armáda spásy

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Ze života pod mostem na lavičku pod stromem

Darovat finance můžete bankovním převodem na transparentní účet u FIO banky: 2400680446/2010 . Projekt  má variabilní symbol 2108.

Více informací

Centrum  sociálních služeb Armády spásy Adelante v Ostravě je svět, kterému těžko porozumíme a mnozí do něj ani nechceme nahlédnout. Přesto však během roku poskytne bezpečné útočiště stovkám lidí bez domova a pomáhá všem, kteří hledají cestu z ulice. Pojďme společně vybudovat v šedé realitě zelený ostrůvek naděje, který symbolicky i prakticky nabízí možnost na jejich důstojnější život. 

Rádi bychom venkovní areál azylového domu pro muže a nízkoprahového denního centra s nepřetržitým provozem změnili v důstojné prostředí pro uživatele, kteří zde přechodně pobývají. Jsme jediným bezbariérovým zařízením tohoto typu ve městě. Unikátní jsou zde další dvě služby: Ordinace pro chudé -  plně vybavená ordinace praktického lékaře, která poskytuje zdarma služby všem sociálně vyloučeným lidem. V areálu máme k dispozici 4 psí kotce, protože pes je často nejbližším skutečným přítelem lidí bez domova. Chceme obnovit trávník, zasadit okrasné dřeviny a ovocné stromy, umístit do prostoru lavičky... Vytvořit milé a podnětné zázemí, kde by si všichni mohli odpočinout a trávit svůj volný čas.

Jeden příběh za všechny. Terénní pracovníci tichého nedůvěřivého Davida potkávají v přístřešku. Trápí ho důsledky dlouhodobého pobytu na ulici - kožní problémy, absence dokladů a dluhy. Potýká se také se špatnými vztahy v rodině a problémy s alkoholem. Dříve bydlel na ubytovně, ale nedokázal platit zvyšující se nájemné. Byl vystěhován… Je odtažitý, ničemu nevěří a bojí se. Pravidelnými návštěvami naši pracovníci budují vztah a posilují jeho naději na jiný život. Zanedlouho přichází na noclehárnu. Navštěvuje denní centrum, tady konečně rozmlouvá o potřebných krocích ke změně. S pomocí si vyřizuje občanský průkaz a díky tomu může být ubytován v azylovém domě. Ordinace pro chudé zdarma zajišťuje potřebnou lékařskou prohlídku. Je přátelský, respektuje pravidla služby a domovní řád. Na řešení své nepříznivé situace už aktivně spolupracuje. Pobyt v azylovém domě nabízí bezpečí a navrací důvěru. Po dalším půl roce nachází zaměstnání, znovu může uplatnit své vyučení a praxi. Začíná splácet dluhy, získává sebejistotu a pocit spokojenosti. Po roce se stěhuje do sociálního bytu s větším soukromím a dohledem naší terénní službu. David překonal dlouhodobé vnitřní psychické bariéry, předsudky okolí, dluhy, exekuce i další překážky. Ne každému se  změna podaří… Jeho snem je úplné splacení dluhů a samostatné bydlení bez jakékoliv podpory. My mu a všem ostatním stále držíme palce!

Jedna porce polévky stojí 17 Kč. Jedna dávka mýdla 14 Kč. Den na azylovém domě 130 Kč. Přespání na noclehárně 45 Kč. Tohle poskytujeme denně, ale náš záměr je dobudovat nad tyto základní potřeby navíc venkovní prostory. Váš příspěvek umožní:

  • 200 Kč osadit nebo pořídit květináč

  • 300 Kč do skalky položit okrasný kámen nebo zasadit trs trávy

  • 500 Kč umístit venkovní odpadkový koš

  • 1 500 Kč pořídit zahradní lavičku nebo zasadit strom

  • 2 000 Kč nákup barev a sprejů na obrazy na plotech

  • 3 000 Kč studii a odborný návrh prostoru a zahrady

Děkujeme!

Srdce Bohu, ruce lidem… Známý slogan Armády spásy vystihuje naši podstatu. Jsme tu pro ty, kteří potřebují pomoc. Pro ty, kdo se ocitli bez střechy nad hlavou, stejně jako pro osamělé a hledající. Našimi hodnotami jsou:

VÍRA – Věříme, že každý člověk je hoden pomoci, pracujeme na křesťanských principech.

NADĚJE - Nabízíme naději každému, ať je v jakékoliv situaci.

LÁSKA - Láskyplně oslovujeme ostatní lidi a zajímáme se o ně. Jsme tu pro každého, kdo se na nás obrátí.

RESPEKT - Respektujeme důstojnost všech lidí.

POCTIVOST - Používáme transparentní metody a postupy. Chceme být čestní, důvěryhodní. 

JEDNOTA -  Jsme odhodláni pracovat společně jako jedna Armáda.

Web

Facebook

Instagram

KŘÍDLENÍ nadační fond