x
Jako Nemo a Dory Zobrazit větší

Jako Nemo a Dory/2018

Oříšek, z. s.

Nebo přispět pomocí QR platby

300 Kč

Tento projekt jsme podpořili v roce 2018 částkou 19 200 Kč.

Více informací

Pobyt ve vodě dětem přináší radost, pocit uspokojení a lepší sebevědomí. Plavání zlepšuje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci a rovnováhu, což postiženým dětem ohromně pomáhá v běžném životě. Díky příspěvku pomůžete postiženým dětem zaplatit vstup na bazén.

Naše děti ze Základní školy speciální z Těšínské mají středně těžké až těžké mentální postižení, autismus či více vad. Chceme s nimi chodit jednou týdně plavat, vždy skupinka po 10. Tuto aktivitu jsme již v minulosti podnikali, ale bohužel nám zpoplatnili bazén a momentálně nemáme peníze na vstup.

Děti se budou učit splývat, skákat do vody a orientovat se ve vodě. Snažíme se rozvíjet plavecké dovednosti, ale také odstraňovat strach z vody. Na to bude navazovat i výuka o bezpečnosti u vody a ve vodě.

Plavání zlepšuje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci a rovnováhu, což postiženým dětem ohromně pomáhá v běžném životě. Ale hlavně jim pobyt ve vodě přináší radost, pocit uspokojení a zlepšuje sebevědomí.

Příspěvek chceme použít na zaplacení vstupů na bazén během jednoho školního roku.

Náklady: 32 (vstupů) x 60 (Kč) x 10 (dětí) je 19 200 Kč

Počet dětí: 15 pokaždé bude chodit skupinka 10 dětí a 3 pedagogové.

Podívejte se zblízka

KŘÍDLENÍ nadační fond