x

Děkujeme za mimořádný rok 2020!!!

Na březnovou výzvu “Otevíráme brány novým projektům” zareagovaly dvě desítky organizací se svými jedinečnými projekty. Vyzvali jsme ke spolupráci i neziskové organizace z předchozích sezón, aby dále rozvíjely nejen své již dříve podpořené projekty, ale rovněž samy sebe v osobním růstu. S myšlenkou, že tyto zkušené neziskovky mohou být vzácným obohacením kruhu při vzájemném učení a poradenství.

S ohledem na okolnosti roku 2020 jsme do křídlící sezóny přizvali 6 projektů s cílovými částkami o celkové hodnotě 190 000 Kč. Tématickou linkou byl komunitní prostor neziskovek jako živé místo pro setkávání lidí. Proto jsme se rozhodli v rámci možností i opatření letošní setkávání pojmout jako návštěvy v “domácích” prostorech u jednotlivých účastníků. 


KŘÍDLENÍ nadační fond