x
Jako Nemo a Dory Zobrazit větší

Jako Nemo a Dory

Oříšek, z.s.

Vybráno: 15 740 Kč
Zbývá vybrat: 3 460 Kč

0 Kč
19 200 Kč

Nebo přispět pomocí QR platby

200 Kč

300 Kč

500 Kč

Pobyt ve vodě dětem přináší radost, pocit uspokojení a lepší sebevědomí. Plavání zlepšuje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci a rovnováhu, což postiženým dětem ohromně pomáhá v běžném životě. Díky příspěvku pomůžete postiženým dětem zaplatit vstup na bazén.

Více informací

Naše děti ze Základní školy speciální z Těšínské mají středně těžké až těžké mentální postižení, autismus či více vad. Chceme s nimi chodit jednou týdně plavat, vždy skupinka po 10. Tuto aktivitu jsme již v minulosti podnikali, ale bohužel nám zpoplatnili bazén a momentálně nemáme peníze na vstup.

Děti se budou učit splývat, skákat do vody a orientovat se ve vodě. Snažíme se rozvíjet plavecké dovednosti, ale také odstraňovat strach z vody. Na to bude navazovat i výuka o bezpečnosti u vody a ve vodě.

Plavání zlepšuje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci a rovnováhu, což postiženým dětem ohromně pomáhá v běžném životě. Ale hlavně jim pobyt ve vodě přináší radost, pocit uspokojení a zlepšuje sebevědomí.

Příspěvek chceme použít na zaplacení vstupů na bazén během jednoho školního roku.

Náklady: 32 (vstupů) x 60 (Kč) x 10 (dětí) je 19 200 Kč

Počet dětí: 15. Pokaždé bude chodit skupinka 10 dětí a 3 pedagogové.

Darovat finance můžete platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet 2400680446/2010 s variabilním symbolem projektu 1601.

Podívejte se zblízka

f