x

Od Adama k Evě II.

Vybráno: 0 Kč
Zbývá vybrat: 20 000 Kč

0 Kč
20 000 Kč

Autistické děti potřebují funkční rodinu. Mámu i tátu. Chlapi sobě je skupina otců, kteří našli odvahu vyslovit své obavy, že selhávají v roli otců a neví si rady, jak vychovávat své autistické děti. Společně hledají cestu jak na to.

Více informací

Honza je otcem autistického syna. Když se dozvěděl tuto diagnózu, zhroutil se mu celý svět. Trápil se: „Proč právě můj syn?“ Když se Honza vracel večer z práce domů, nacházel svou ženu naprosto vyčerpanou z psychicky náročné péče o jejich autistické dítě. Taková situace nebyla dlouhodobě udržitelná a vedla ke vzniku konfliktů mezi manžely. Hádky a napjatá atmosféra mají negativní vliv na chování všech dětí, obzvláště však autistů, a díky tomu začalo docházet ke zhoršování chování jejich syna. Dost, je třeba něco změnit, najít pomoc a cestu jak dál. Chci být dobrým tátou, chci být své ženě oporou, chci mít fungující rodinu!

Chlapi sobě je skupina otců, kteří našli odvahu a vyslovili nahlas svá trápení a obavy, že selhávají v roli otců a neví si rady, jak vychovávat své autistické děti. Když před rokem skupinu poprvé navštívil Honza, viděl jiného otce, jak drží na klíně malého autistického chlapce a spolu počítají 57 odmocninu z čísla 2. V tu chvíli mu došlo, že když to zvládne tento táta, tak on a jeho rodina taky. Pod vedením zkušeného psychologa a terapeuta začal Honza získávat pocit jistoty, sdílením svých zkušenosti a pocitů získal zpět svou sebedůvěru a sebeúctu. Díky tomu se stal oporou své manželce a našel si cestu ke svému synovi. Jejich rodinný život nabral nový směr, kde je prostor pro tak běžné pocity, jako je společně prožitá radost, spokojenost a vědomí úspěchu.

Honzovi pomohlo nabrat nové síly vědomí, že v tom není sám. Tak pojďme tyto odvážné chlapy, otce autistických děti, podpořit na jejich cestě!

Finanční prostředky budou použity na financování služeb krizové intervence a individuální poradny pro rodiče dětí s autismem a ADHD. Tyto služby poskytuje psycholog a terapeut Mgr. Přemysl Mikoláš.

Cena 1 hod je 500 Kč, měsíčně bude poskytnuto celkem 20 hodin.

Darovat finance můžete platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet 2400680446/2010 s variabilním symbolem projektu 1602.

Podívejte se zblízka:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030118-udalosti-v-regionech/obsah/447102-specialni-terapeuticka-skupina-pro-otcePodívejte se zblízka

f