x

Od Adama k Evě

ADAM – autistické děti a my, z.s.

Vybráno: 0 Kč
Zbývá vybrat: 20 000 Kč

0 Kč
20 000 Kč

Honza je otcem autistického syna. Když se dozvěděl tuto diagnózu, zhroutil se mu celý svět. Proč právě můj syn? Mysl mu zatemnily obavy ze selhání, vyčerpání, z toho, že nedokáže být pozorný manžel a zároveň milující otec. Chlapi sobě je skupina otců, kteří společně hledají cestu, jak na to.

Více informací

Tito muži našli odvahu a vyslovili nahlas svá trápení a obavy, že selhávají v roli otců a neví si rady, jak vychovávat své autistické děti. Když před rokem skupinu poprvé navštívil Honza, viděl jiného otce, jak drží na klíně malého autistického chlapce a spolu počítají 57. odmocninu z čísla 2. V tu chvíli mu došlo, že když to zvládne tento táta, tak on a jeho rodina taky. Pod vedením zkušeného psychologa a terapeuta začal Honza získávat pocit jistoty, sdílením svých zkušenosti a pocitů získal zpět svou sebedůvěru a sebeúctu. Díky tomu se stal oporou své manželce a našel si cestu ke svému synovi. Jejich rodinný život nabral nový směr, kde je prostor pro tak běžné pocity, jako je společně prožitá radost, spokojenost a vědomí úspěchu.

Honzovi pomohlo nabrat nové síly vědomí, že v tom není sám. Tak pojďme tyto odvážné chlapy, otce autistických děti, podpořit na jejich cestě!

Finanční prostředky budou použity na financování služeb krizové intervence a individuální poradny pro rodiče dětí s autismem a ADHD. Tyto služby poskytuje psycholog a terapeut Mgr. Přemysl Mikoláš.

Cena 1 hodiny je 500 Kč, měsíčně bude poskytnuto celkem 15 hodin.

Darovat finance můžete platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet 2400680446/2010 s variabilním symbolem projektu 1602.

Podívejte se zblízka:

www.ceskatelevize.cz

Co je to autismus?

Co je to autismus?Podívejte se zblízka

f