x

DAROVAT FINANCE

Oslovil Vás některý z uveřejněných projektů? Svůj dar můžete zaslat platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet 2400680446/2010 s variabilním symbolem Vámi vybraného projektu.

Projekty mají tyto variabilní symboly: 

1600      KŘÍDLENÍ / KŘÍDLENÍ nadační fond

1606      Krize jako příležitost / Holos

Nemůžete si vybrat? Nechcete se rozhodovat sami? Chcete přenechat přerozdělení na KŘÍDLENÍ nadačním fondu?

Přispět můžete přímo projektu KŘÍDLENÍ (variabilní symbol 1600). Finanční prostředky získané přímým darem nebo veřejnou sbírkou, rozdělí správní rada projektům, které:

  • mají časovou naléhavost pro uživatele a klienty
  • dávají šanci na dofinancování a tím na rychlou realizaci projektu
  • podporují dobrovolnictví
  • významně motivují organizaci a podporují její fundraising
  • posilují lidský potenciál organizace a vzdělávají
  • jsou celospolečensky přínosné
  • jsou výjimečné v regionálním měřítku

Kromě jiného Vám narostou díky příspěvku ve výši:

1 – 500 Kč

 KŘIDÉLKA

501 – 5 000 Kč

 KŘÍDLA

5 001 – 10 000 Kč

 STŘÍBRNÁ KŘÍDLA

10 001 – 50 000 Kč

 ZLATÁ KŘÍDLA

anebo se stanete

ZÁŘÍCÍMI PARTNERY

Poskytnutí daru není zákonem stanovená povinnost. Nadační dary poskytují ti, kteří tak činí ze své vůle. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 227/1997 je nadačním darem vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosahování účelů, pro které byl nadační fond založen.

Na požádání Vám rádi vystavíme na Váš dar darovací smlouvu a certifikát. Pokud se chcete poradit a dozvědět se více, než se vejde na stránky, ozvěte se! Děkujeme všem, kdo již darovali anebo o dárcovství uvažují!


f