x

TYRKYSOVÁ SBÍRKA

POSLÁNÍ 

TYRKYSOVÁ SBÍRKA je organizovaná KŘÍDLENÍ nadačním fondem a DPO Ostrava na podporu místních neziskovek (Ostrava a okolí). Vznikla v roce 2018 jako výsledek vzájemné spolupráce a má regionální charakter.  

ZÁMĚR

Jejím hlavním záměrem je šířit vlnu všímavosti, laskavosti, sounáležitosti směřující k DOBROvolnictvÍ. Účelem pak  finančně probudit dárcovství a podpořit výjimečné projekty místních neziskovek prostřednictvím KŘÍDLENÍ nadačního fondu. 

RÁMEC

 • TYRKYSOVÁ SBÍRKA je otevřená všem, kteří sdílejí její poslání, vnímají společenskou hodnotu a potřebnost. Za stanovených pravidel se mohou zapojovat další městské organizace, instituce, komerční společnosti, neziskové organizace, školy, ale také jednotlivci. 

 • TYRKYSOVOU SBÍRKU  zaštiťuje KŘÍDLENÍ nadační fond a jedná se o registrovanou veřejnou sbírku. 

 • TYRKYSOVÁ SBÍRKA může sloužit jako  samotný nástroj podpory společenské odpovědnosti, nabízí konkrétní příležitost k dobrovolnictví a možnost, jak se  na vlastní kůži stát společensky odpovědnými, užitečnými a laskavými. Zapojení může mít různé podoby a formy. Umožňuje smysluplně využít existujících nástrojů a potenciálu uvnitř každé z organizací, od zapojení lidí jako dobrovolníků až po poskytnutí vlastního prostoru, moderních technických řešení  (platební brány, karty a mobilní aplikace) a mediální kampaně. 

 • AMBASADORY sbírky jsou generální ředitel DPO Ostrava a primátor města Ostravy. 

TERMÍNY

Termín sbírky vyhlašuje KŘÍDLENÍ nadační fond společně s DPO Ostrava a koresponduje s třemi dny před festivalem dobročinnosti Advent plný KŘÍDLENÍ, který obvykle bývá v posledním listopadovém týdnu a předchází první adventní týden.

Výtěžek akce se  oficiálně vyhlašuje na festivalu dobročinnosti ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ,  den po ukončení sbírky. MÍSTA

Sbírka do zapečetěných kasiček  probíhá na předem dohodnutých pevných stanovištích a zároveň se dobrovolníci pohybují  na vybraných zastávkách, linkách vozidlech DPO Ostrava. Místa se mohou rozšiřovat dle zapojených organizací a jsou vždy předem odsouhlasena a veřejně oznámena.PRAVIDLA ORGANIZÁTORŮ

 • Do sbírky se může připojit jakákoliv organizace, která je v souladu se záměry sbírky. 

 • Výtěžek je určen pro neziskové projekty KŘÍDLENÍ nadačního fondu.

 • Dobrovolníci jsou jednotně označeni a za dobrovolný příspěvek nabízejí dárcům jednotný symbol sbírky - tyrkysovou mašličku (mašlička, button) 

 • Kasy veřejné sbírky jsou zapečetěny a označeny logem  KŘÍDLENÍ nadační fond

 • Jednotné používání hesel pro komunikaci v rámci kampaně :  #tyrkysovasbirka #křídlení #tyrkysOVA

 • Organizátoři si vyhrazují právo na odsouhlašení finální podoby všech PR a grafických výstupů 

 • Slovní spojení a slova ke sbírce : TYRKYSOVÁ  SBÍRKA , společenská všímavost, laskavost . Tato slova a spojení budou uváděna vždy k nekomerčním sdělením a výhradně v souvislostech i posláním  sbírky včetně označení KŘÍDLENÍ nadační fond 

 • Zodpovědnou osobou, která je v této věci pověřena správní radou KŘÍDLENÍ nadačního fondu jedna,  je do odvolání Ing. Magda Pátková / magda@kridleni.cz