x

TYRKYSOVÁ SBÍRKA

 

Tyrkysova sbirka

 

POSLÁNÍ 

TYRKYSOVOU SBÍRKU na podporu místních neziskových organizací pořádají Dopravnípodnik Ostrava a KŘÍDLENÍ nadační fond za podpory statutárního města Ostravy.  

 

ZÁMĚR

Hlavním záměrem je finančně podpořit projekty konkrétních neziskových organizacízapojených do aktivit KŘÍDLENÍ nadačního fondu prostřednictvím výtěžku sbírky apřitom šířit vlnu všímavosti, laskavosti a sounáležitosti. 

 

RÁMEC

 • TYRKYSOVÁ SBÍRKA probíhá v prostředí městské hromadné dopravy v Ostravě, tedypředevším v autobusových, tramvajových a trolejbusových spojích, na zastávkách,jejich nejbližším okolí a dalších místech souvisejících s MHD.

 • TYRKYSOVOU SBÍRKU  zaštiťuje KŘÍDLENÍ nadační fond a jedná se o registrovanou veřejnou sbírku. 

 • TYRKYSOVÁ SBÍRKA může sloužit jako nástroj podpory společenské odpovědnosti,nabízí konkrétní příležitost k dobrovolnictví a možnost, jak se na vlastní kůži státspolečensky odpovědnými, užitečnými a laskavými. Zapojení může mít různé podobya formy. Umožňuje smysluplně využít existujících nástrojů a potenciálu uvnitř každéz organizací, od zapojení lidí jako dobrovolníků až po poskytnutí vlastního prostoru, apropagace.

 • AMBASADORY sbírky jsou generální ředitel Dopravního podniku Ostrava DanielMorys a primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura. 

 

TERMÍNY

Termín sbírky vyhlašuje KŘÍDLENÍ nadační fond společně s Dopravním podnikemOstrava a koresponduje s třemi dny před festivalem dobročinnosti Advent plnýKŘÍDLENÍ, který obvykle bývá v posledním listopadovém týdnu a předchází adventu.

Výtěžek akce se oficiálně vyhlašuje na festivalu dobročinnosti ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ, den po ukončení sbírky. 

 

PRAVIDLA ORGANIZÁTORŮ

 • Výtěžek je určen na podporu projektů místních neziskových organizací. 

 • Do sbírky může být zapojena jakákoliv organizace, která je v souladu se záměrysbírky. 

 • Dobrovolníci jsou označeni a za dobrovolný příspěvek nabízejí dárcům symbol sbírky(mašličku, button, nálepku).  

 • Kasičky veřejné sbírky jsou zapečetěny a označeny logem KŘÍDLENÍ nadačnífond.Jednotné používání hesel pro komunikaci v rámci kampaně: #tyrkysovasbirka#křídlení #tyrkysOVA #oDPOvědnost #poDPOra

 • Organizátoři si vyhrazují právo na odsouhlasení finální podoby všech PR a grafickýchvýstupů zapojených organizací. Hlavním grafickým prvkem PR materiálů Tyrkysovésbírky je logo tyrkysové sbírky, které se smí uvádět pouze ve spojení s logemDopravního podniku Ostrava a logem KŘÍDLENÍ nadačního fondu.

 • Doporučená slovní spojení a slova ke sbírce: TYRKYSOVÁ SBÍRKA, TYRKYSOVÁJÍZDENKA, společenská všímavost, laskavost. Tato slova a spojení budou uváděnavždy k nekomerčním sdělením, a to výhradně v souvislostech s posláním sbírky. Vždyv kombinaci s označením Dopravního podniku Ostrava a KŘÍDLENÍ nadačního fondu.

 • Zodpovědnou osobou, která je v této věci pověřena správní radou KŘÍDLENÍnadačního fondu jednat, je do odvolání Ing. Magda Pátková, magda@kridleni.cz.Kontaktní osobou za Dopravní podnik Ostrava je Bc. Tomáš Bena,tomas.bena@dpo.cz. 

 

TYRKYSOVÁ JÍZDENKA

 • Tyrkysová jízdenka je zvláštní formou daru do Tyrkysové sbírky. Jde o elektronickoujízdenku zakoupenou v mobilní aplikaci MojeDPO.

 • Je 45minutová, přestupní, její cena je 50 Kč a celá částka putuje na transparentníúčet Tyrkysové sbírky. Jízdenka platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava.