x

DAROVAT FINANCE

Oslovil Vás některý z uveřejněných projektů? Svůj dar můžete zaslat platební kartou (pomocí dárcovské peněženky) nebo bankovním převodem na transparentní účet 2400680446/2010 s variabilním symbolem Vámi vybraného projektu.

Projekty mají tyto variabilní symboly: 

1600  KŘÍDLENÍ / KŘÍDLENÍ nadační fond
201901 ALMA MATER, z. s. / DÁRCOVSTVÍ na dřeň
201902   Oříšek, z. s. / Beskydský TUČŇÁK
201903 S.T.O.P., z. s. / Místo DOBROvolnosti
201904 Andělé Stromu života p. s. / Dávkovač POMOCI
201905 NADĚJE pro všechny, z. s. / Tábor NADĚJE
201906 Kapradí, spolek / Voda pro les a KAPRADÍ
201907  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. / KOMUNIKACE hrou
201908 Colliery SRDCEM z. s. / FITNESS pro seniory
201909 FOR HELP - AUTISMUS z.s. / Okřídlený PONÍK pro autisty

     

Pokud si nemůžete vybrat nebo se nechcete rozhodovat, můžete přenechat přerozdělení na KŘÍDLENÍ nadačním fondu.

Přispět můžete přímo projektu KŘÍDLENÍ (variabilní symbol 1600). Finanční prostředky získané přímým darem nebo veřejnou sbírkou, rozdělí správní rada projektům, které:

  • mají časovou naléhavost pro uživatele a klienty
  • dávají šanci na dofinancování a tím na rychlou realizaci projektu
  • podporují dobrovolnictví
  • významně motivují organizaci a podporují její fundraising
  • posilují lidský potenciál organizace a vzdělávají
  • jsou celospolečensky přínosné
  • jsou výjimečné v regionálním měřítku

Poskytnutí daru není zákonem stanovená povinnost. Nadační dary poskytují ti, kteří tak činí ze své vůle. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 227/1997 je nadačním darem vše, co je poskytnuto třetí osobou nadačnímu fondu k dosahování účelů, pro které byl nadační fond založen.

Na požádání Vám rádi vystavíme na Váš dar darovací smlouvu a certifikát. Pokud se chcete poradit a dozvědět se více, než se vejde na stránky, ozvěte se! Děkujeme všem, kdo již darovali anebo o dárcovství uvažují!