x

CÍLE

KŘÍDLENÍ nadační fond je zaměřen na tyto dlouhodobé cíle:

 • podporu fundraisingu neziskového sektoru v regionu

 • vytváření platformy pro systémové hledání zdrojů pro:

 • organizace s tělesně i duševně postiženými klienty, lidmi s nejrůznějším handicapem, seniory, sociálně ohrožené občany, děti, mládež a studenty

 • organizace věnující se ochraně a péči o zvířata, ochraně přírody a ochraně životního prostředí

 • podporu projektů a činností těchto organizací

 • pořádání akcí na podporu těchto neziskových subjektů a pro charitativní účely

 • vytváření konkrétních příležitostí pro uplatňování společenské odpovědnosti firem (CSR) a jednotlivců (dobrovolnictví a dárcovství)

 • vytváření dlouhodobých forem spolupráce firem i jednotlivců s neziskovým sektorem

 • probuzení filantropického potenciálu a propojování subjektů i jednotlivců s neziskovým sektorem

 • motivování a zvyšování angažovanosti firem i jednotlivců pro rozvoj občanské společnosti

 • podporu vzdělávání neziskových organizací

 • hledání nových kreativních mechanismů podpory neziskového sektoru