x

VZNIK KŘÍDLENÍ

Nadační fond vznikl 21.10. 2014 dnem zápisu nadačního fondu do veřejného nadačního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě v oddílu N, vložce číslo 1170.

Impulsem byl devátý ročník projektu Advent plný andělů www.adventplnyandelu.cz

Statut KŘÍDLENÍ nadačního fondu a výroční zprávy najdete zde.