x

POSLÁNÍ

„Skládáme se na křídla pro místní neziskovky!“

O CO JDE

Nabídnout nadační fond a tento portál jako nástroj společné komunikace potřeb a transparentní kasu, která umožní podporu výjimečných projektů místních neziskových organizací.

PROČ KŘÍDLIT

Rozhoduje dárce

Transparentně přes náš účet přerozdělujeme peníze na základě rozhodnutí a svobodné vůle dárce přímo na projekty neziskových organizací. Dary přímo nadačnímu fondu můžete poskytnout zejména, pokud jste si mezi projekty organizací, pro které to všechno děláme, nemohli nebo nechcete vybrat.

Nabízíme servis a zajistíme proces

Správní rada rozhoduje pouze o prostředcích získaným veřejnou sbírkou anebo přímým darem nadačnímu fondu. Rada není úřad ani orgán, ale plní servisní funkci a procesuje potřebné k Vašim darům. Zasedá podle potřeby zejména k dofinancování Vámi podpořených projektů.

Garantujeme a posuzujeme

Garantujeme předkládané projekty, posuzujeme potřebnost pro uživatele služeb, smysluplnost pro komunitu a dopad na společnost. Vyúčtování projektů a možnost kontroly je samozřejmostí.

Jde o přímou podporu

Z Vašich darů se nehradí provozní náklady nadačního fondu. Ty jsou hrazeny z financí týmu filantropů a díky podpoře partnerů. Jedná se pouze o nejnutnější poplatky za provoz portálu a finanční služby.

Dobrovolnictví a lidé

Práce nadačního fondu je založena na týmu dobrovolníků, podpoře řady významných osobností. Osobně projekt koordinuje zakladatelka a předsedkyně správní rady Lucie Houthoofdtová.

Akutní potřeby a priority

Spolupracujeme a pomáháme neziskovkám formulovat priority. Podporujeme projekty akutní potřeby zejména pro uživatele služeb, které nezapadají do běžných grantových schémat. Známe dobře nejen projekty, ale i lidi a organizaci.

Lokální působení

Jsme regionálně zaměření, protože dopady v místní komunitě jsou synergické a známe dobře prostředí. Spolupracujeme přímo s pobočkami větších organizací. Podporujeme networking. Budujeme užitečné vztahy se subjekty z komerční, umělecké a sportovní oblasti.

Kontinuita a trvale udržitelný rozvoj

Současně se zveřejněnými projekty pracujeme na přípravě dalších, které hned nahradí podpořené. Myslíme na kontinuitu a trvale udržitelný rozvoj. Zdroje jsou důležité a neměly by se neobnovitelně vyčerpat.

Jde o systémové řešení

Neziskové organizace nabízejí služby, které společnost systémově neumí uspokojivě řešit a kultivují svou jedinečností okolí, v němž žijeme. Snažíme se je všemožně na různých úrovních podpořit a přinášet jim další benefity  - zejména dobrovolníky, náplň práce a rozšiřovat terapie pro klienty.

Motivujeme druhé

Oslovujeme zajímavé kreativní lidi, také jiná hnutí a komunity. Nespolupracujeme s politickými stranami. Provokujeme nové netradiční spolupráce. Zajímají nás Vaše pohnutky, nápady, myšlenky a projekty!

Jsme optimisté

Křídlíme s otevřeným srdcem, profesionálně, kreativně a individuálně dle nejlepšího vědomí a svědomí. Sdílíme optimismus a šíříme poznání, že v dnešní době lidé chtějí pomáhat druhým.